РЕЗУЛТАТИ – ПРВА ЛИГА ПЛЕЈ АУТ – Сезона 2020/21

ДатумНастаниРез./Ч.
РК ДЕЛЧЕВО-ВАРДАР - РК ТЕКСТИЛЕЦ
РК РИНИА М - РК МАКЕДОНИЈА ЃП
РК КИЧЕВО 2020 - РК ПРЕСПА 2015
ГРК БОРЕЦ - РК ПАРТИЗАН 2016 СПОРТ
РК ТЕКСТИЛЕЦ - РК КИЧЕВО 2020
РК МАКЕДОНИЈА ЃП - ГРК БОРЕЦ
РК ПАРТИЗАН 2016 СПОРТ - РК ДЕЛЧЕВО-ВАРДАР
РК ПРЕСПА 2015 - РК РИНИА М
РК РИНИА М - РК ТЕКСТИЛЕЦ
РК ПАРТИЗАН 2016 СПОРТ - РК МАКЕДОНИЈА ЃП
ГРК БОРЕЦ - РК ПРЕСПА 2015
РК ДЕЛЧЕВО-ВАРДАР - РК КИЧЕВО 2020
РК ПРЕСПА 2015 - РК ПАРТИЗАН 2016 СПОРТ
РК ТЕКСТИЛЕЦ - ГРК БОРЕЦ
РК КИЧЕВО 2020 - РК РИНИА М
РК МАКЕДОНИЈА ЃП - РК ДЕЛЧЕВО-ВАРДАР
РК ДЕЛЧЕВО-ВАРДАР - РК РИНИА М
РК ПАРТИЗАН 2016 СПОРТ - РК ТЕКСТИЛЕЦ
ГРК БОРЕЦ - РК КИЧЕВО 2020
РК МАКЕДОНИЈА ЃП - РК ПРЕСПА 2015
РК РИНИА М - ГРК БОРЕЦ
РК ПРЕСПА 2015 - РК ДЕЛЧЕВО-ВАРДАР
РК ТЕКСТИЛЕЦ - РК МАКЕДОНИЈА ЃП
РК КИЧЕВО 2020 - РК ПАРТИЗАН 2016 СПОРТ
РК ДЕЛЧЕВО-ВАРДАР - ГРК БОРЕЦ
РК ПРЕСПА 2015 - РК ТЕКСТИЛЕЦ
РК ПАРТИЗАН 2016 СПОРТ - РК РИНИА М
РК МАКЕДОНИЈА ЃП - РК КИЧЕВО 2020
РК ПАРТИЗАН 2016 СПОРТ - ГРК БОРЕЦ
РК ТЕКСТИЛЕЦ - РК ДЕЛЧЕВО-ВАРДАР
РК МАКЕДОНИЈА ЃП - РК РИНИА М
РК ПРЕСПА 2015 - РК КИЧЕВО 2020
РК КИЧЕВО 2020 - РК ТЕКСТИЛЕЦ
РК РИНИА М - РК ПРЕСПА 2015
ГРК БОРЕЦ - РК МАКЕДОНИЈА Ѓ.П
РК ДЕЛЧЕВО-ВАРДАР - РК ПАРТИЗАН 2016 СПОРТ
РК ПРЕСПА 2015 - ГРК БОРЕЦ
РК ТЕКСТИЛЕЦ - РК РИНИА М
РК МАКЕДОНИЈА ЃП - РК ПАРТИЗАН 2016 СПОРТ
РК КИЧЕВО 2020 - РК ДЕЛЧЕВО-ВАРДАР
РК РИНИА М - РК КИЧЕВО 2020
ГРК БОРЕЦ - РК ТЕКСТИЛЕЦ
РК ПАРТИЗАН 2016 СПОРТ - РК ПРЕСПА 2015
РК ДЕЛЧЕВО-ВАРДАР - РК МАКЕДОНИЈА ЃП
РК ТЕКСТИЛЕЦ - РК ПАРТИЗАН 2016 СПОРТ
РК КИЧЕВО 2020 - ГРК БОРЕЦ
РК РИНИА М - РК ДЕЛЧЕВО-ВАРДАР
РК ПРЕСПА 2015 - РК МАКЕДОНИЈА ЃП
РК ПАРТИЗАН 2016 СПОРТ - РК КИЧЕВО 2020
РК МАКЕДОНИЈА ЃП - РК ТЕКСТИЛЕЦ
ГРК БОРЕЦ - РК РИНИА М
РК ДЕЛЧЕВО-ВАРДАР - РК ПРЕСПА 2015
РК РИНИА М - РК ПАРТИЗАН 2016 СПОРТ
РК КИЧЕВО 2020 - РК МАКЕДОНИЈА ЃП
РК ТЕКСТИЛЕЦ - РК ПРЕСПА 2015
ГРК БОРЕЦ - РК ДЕЛЧЕВО-ВАРДАР