Канцеларија на РФМ

ФИЛИП МИЛОШЕВСКИ
Генерален Секретар на РФМ
АЛЕКСАНДРА ЃОРЃЕВИЌ
Асистент на генерален секретар и трансфер на играчи
СЛАВЕ НИКОЛОВ
Комесар за натпревари
СИЛВАНА КАРБЕСКА
Координатор на Супер лиги и домашно првенство
ЈОВИЦА КРСТАНОСКИ
Комесар на младински лиги
КАМЕР МЕТАЛАРИ
Координатор за Прва Лига
МАРИЈА ЈОВЧЕВА
Координатор на младински лиги
ЕЛЕНА СИМЈАНОВСКА
Правна Служба
ДРАГАН НАЧЕВСКИ
Советник на претседателот на РФМ
САШЕ ШЕТЛОВСКИ
Регистрација на играчи и сметководство
ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Економ
ИВАН ЈОСИФОВСКИ
ИТ Служба
ВАЛЕНТИНА АНДОНОВСКА
Телефонски оператор
Контакт броеви
Тел/Tel: +389 2 2464444, 2464000
Факс/Fax: +389 2 2401773