Наши пријатели

Соопштение

Почитувани,

Согласно член 23, 28, 30, 32 и 34 од Статутот на Ракометната Федерација на Македонија, Управниот Одбор на ден 07.12.2020 година донесе Одлука, согласно Член 3 точка 11 “Одлука без присуство” од Законот за здружение и фондации (Сл. весник на РМ бр. 52 од 16.04.2010 год.), за одредување на датум и место за одржување на Редовно (Изборно) Собрание на Ракометна Федерација на Македонија на ден 31.01.2021 година во Скопје.

Дневниот ред и дополнителни материјали за одржување на седницата на Собранието ќе бидат доставени до сите делегати согласно рокот предвиден со Статутот на Ракометна Федерација на Македонија.

Со почит,

Ракометна Федерација на Македонија

Слични вести

Ракометна Федерација на Македонија, бул. "Кузман Јосифовски - Питу" бр. 15, 1000 Скопје © 2015 Copyright