Некои приказни долго ќе се раскажуваат, а легендите се засекогаш SOME STORIES WILL BE LONG TOLD, WHEREAS LEGENDS LAST FOREVER

Некои приказни долго ќе се раскажуваат, а легендите се засекогаш SOME STORIES WILL BE LONG TOLD, WHEREAS LEGENDS LAST FOREVER

Сподели:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Останати вести

Известување 

Почитувани , Ве информираме, во делот на спроведување на програмските активности, а согласно член