Наши пријатели

Конкурс за избор на Генерален Секретар на Ракометна Федерација на Македонија

Врз основа на Одлуката на УО на РФМ број 02-372/1 донесена на 25.02.2021 година, а согласно член 64 од Статутот на РФМ, Комисијата за спроведување на избор за Генерален Секретар на работниот состанок одржан на ден 26.02.2021 година донесе одлука за распишување на Конкурс за избор на Генерален Секретар на Ракометна Федерација на Македонија.

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР

Конкурсот е објавен на 02.03.2021 година и трае заклучно со 09.03.2021 година.

Слични вести

Ракометна Федерација на Македонија, бул. "Кузман Јосифовски - Питу" бр. 15, 1000 Скопје © 2015 Copyright